Fakturering og rapportering

Fakturaen på biludlejningen genereres automatisk

RentLog sikrer optimal opsætning med en hurtig og nem faktureringsproces for din bilflåde:

  • Alle registrerede data som er noteret eller valgt undervejs (kontrakttype, aftalte priser, overkørte kilometer, tankede liter, eventuelle skader, eventuelle noter) indgår i et faktureringsgrundlag, hvor alt er beregnet og gjort klar til hurtig og nem fakturering.
  • Når låne- eller lejebilen er klargjort efter endt kørsel, genereres fakturagrundlaget automatisk tilhørende den enkelte kontrakt.
  • Kontrakter med nyregistrerede skader kan først faktureres, når der er taget stilling til, hvem der skal bære omkostningerne til udbedring af skaden.

Rapportering af bilflåden gøres nemt og fleksibelt

Det er som udgangspunkt muligt at generere rapporter på al data i systemet. RentLog inkluderer som opstart en række brugbare standard rapportskabeloner. Det er muligt for det enkelte bilhus at opsætte nye rapportskabeloner på lige netop de data, der er relevante for dem. RentLog har indbygget et værktøj til opbygning af rapporter og skabeloner for rapporter. Det gør det nemt måned for måned at være opdateret på bilforretningens KPI’er og sikre maksimal kapacitetsudnyttelse af bilflåden.

Komplet overblik over bilressourcer med RentLogs rapporter

Det er muligt at trække rapporter ud, når det ønskes. Det kan være, der er behov daglige, ugentlige eller månedlige rapporter, eller der kan være brug for et hurtigt øjebliksbillede. Eksempler på rapporter kunne være:

  • Hvilke skader har vi p.t. på bilerne i flåden? Denne rapport kan bruges, når værkstedet har et hul i kalenderen.
  • Hvor mange biler er tæt på at have opbrugt deres leasingkontrakt eller maximalt antal kørte kilometer?
  • Hvor mange overkørte kilometer har vi i indeværende måned kontra forrige måned?
  • Hvor godt udnyttes bilflådens kapacitet? Hvor mange dage har vi stillestående biler?
  • Hvad er omsætningen på den enkelte bil, biltype, bilmærke? Få mulighed for at optimere bilforretningen ved at få indblik i nøgletal og overblik over hvor rentable de forskellige biler er.

Det er desuden muligt at oprette en autogenereret notifikation, så du for eksempel får en advarsel, hvis en bil nærmer sig sit maksimale antal kørte kilometer.

Integration med andre systemer i bilforretningen
RentLog kan levere skræddersyede dataudtræk med standardiserede protokoller, der betyder at eksempelvis bilforretningens økonomiafdeling kan indlæse RentLogs data direkte i deres økonomistyringssystem. Udlejningssystemet giver således rig mulighed for enten selv at generere de rapporter, bilforretningen måtte have behov for, eller det er muligt automatisk at trække data ud i eksempelvis Excel-format igennem en API, så det er let at benytte og behandle data omkring biludlejningerne.

Kunne du tænke dig at se et hurtigt eksempel på, hvordan rapporterings- og faktureringsdelen af RentLog virker? Så book en gratis demo i dag.